Is Zalo.me down? Check current status

View Zalo PC - Tải Zalo PC để làm việc nhóm hiệu quả và gửi file nhanh outages and uptime

Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Phân loại nhóm,... Download Zalo trên các nền tảng Windows, Mac OS

Zalo.me Reported Problems

Uptime last 24 hours

Uptime Downtime

Response Time last 24 hours

High 3.97s, Low 1.20s, Avg 2.32s

Rate Their Service

Current Status

Down

For 1h 35m 31s

(Jul 24, 2024 12:19:23 AM UTC)

Uptime

69.06%

Downtime

7h 25m 28s

with 4 outages

Latest Downtime

Jul 24, 2024 12:19:23 AM UTC

Ongoing for 1h 35m 31s

Website monitoring by Uptime.com
Speed test has not been run. Try it now!
Uptime test has not been run. Try it now!

Start your 14-day free trial today

100% free, no credit card required