ClickCease

Zalo.me Status

View Zalo PC - Tải Zalo PC để làm việc nhóm hiệu quả và gửi file nhanh outages and uptime

Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Phân loại nhóm,... Download Zalo trên các nền tảng Windows, Mac OS

Zalo.me Reported Problems

Uptime last 24 hours

Uptime Downtime

Response Time last 24 hours

High 2.92s, Low 2.44s, Avg 2.65s

Rate Their Service

Current Status

Up

For 2 weeks, 5 days

(Nov 13, 2021 1:49 p.m. UTC)

Uptime

100%

Downtime

None recorded

Latest Downtime

Nov 13, 2021
1:46 p.m. UTC

Lasted for 3 minutes

Domain health check has not been run. Try it now!
Speed test has not been run. Try it now!
Uptime test has not been run. Try it now!

Start your 21-day free trial today

100% free, no credit card required