Is Zalo.me down? Check current status

View Zalo PC - Tải Zalo PC để làm việc nhóm hiệu quả và gửi file nhanh outages and uptime

Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Phân loại nhóm,... Download Zalo trên các nền tảng Windows, Mac OS

Zalo.me Reported Problems

Uptime last 24 hours

Uptime Downtime

Response Time last 24 hours

High 3.34s, Low 1.19s, Avg 2.20s

Rate Their Service

Current Status

Up

For 1h 5m 7s

(Dec 08, 2023 8:33:54 PM UTC)

Uptime

59.47%

Downtime

9h 43m 42s

with 6 outages

Latest Downtime

Dec 08, 2023 6:33:57 PM UTC

Lasted for 1h 59m 57s

Website monitoring by Uptime.com
Speed test has not been run. Try it now!
Uptime test has not been run. Try it now!

Start your 14-day free trial today

100% free, no credit card required