Is Fshare.vn down? Check current status

View Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến - Fshare outages and uptime

Fshare là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến giúp khách hàng lưu trữ thông tin,
dữ liệu (album ảnh, phim, phần mềm, tài liệu, game, nhạc, v.v...) mọi lúc,
mọi nơi, tương thích trên mọi thiết bị.

Fshare.vn Reported Problems

Uptime last 24 hours

Uptime Downtime

Response Time last 24 hours

High 4.40s, Low 1.94s, Avg 2.54s

Rate Their Service

Current Status

Up

For 384d 6h 30m

(Mar 31, 2023 2:47:14 PM UTC)

Uptime

100%

Downtime

None recorded

Latest Downtime

Mar 31, 2023 2:17:11 PM UTC

Lasted for 0h 30m 4s

Website monitoring by Uptime.com
Speed test has not been run. Try it now!
Uptime test has not been run. Try it now!

Start your 14-day free trial today

100% free, no credit card required