ClickCease

Fshare.vn Status

View Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến - Fshare outages and uptime

Fshare là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến giúp khách hàng lưu trữ thông tin,
dữ liệu (album ảnh, phim, phần mềm, tài liệu, game, nhạc, v.v...) mọi lúc,
mọi nơi, tương thích trên mọi thiết bị.

Fshare.vn Reported Problems

Uptime last 24 hours

Uptime Downtime

Response Time last 24 hours

High 3.31s, Low 2.45s, Avg 2.63s

Rate Their Service

Current Status

Up

For 1 week, 6 days

(Nov 14, 2021 12:52 p.m. UTC)

Uptime

100%

Downtime

None recorded

Latest Downtime

Nov 14, 2021
12:21 p.m. UTC

Lasted for 31 minutes

Domain health check has not been run. Try it now!
Speed test has not been run. Try it now!
Uptime test has not been run. Try it now!

Start your 21-day free trial today

100% free, no credit card required