Dkn.tv Status

View Đại Kỷ Nguyên - Tin tức thời sự 24h, tin nhanh trong ngày, tin thế giới mới nhất outages and uptime

Trang tin tức online với nhiều tin mới nổi bật, tổng hợp tin tức 24 giờ qua, tin tức thời sự quan trọng và những tin thế giới mới nhất trong ngày mà bạn cần biết

Dkn.tv Reported Problems

Uptime last 24 hours

Uptime Downtime

Response Time last 24 hours

High 622ms, Low 155ms, Avg 231ms

Rate Their Service

Current Status

Up

For 1 week, 4 days

(Jun 25, 2020 8:53 p.m. UTC)

Uptime

100%

Downtime

None recorded

Latest Downtime

Jun 25, 2020
8:50 p.m. UTC

Lasted for 3 minutes

Domain health check has not been run. Try it now!
Speed test has not been run. Try it now!
Uptime test has not been run. Try it now!

Start your free 21 day trial today.

No credit card required for free trial.