Cafef.vn Status

View Kênh thông tin kinh tế - tài chính Việt Nam outages and uptime

CafeF - Kênh tin tức kinh tế, tài chính, thông tin chứng khoán của Việt Nam mới nhất được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ,chuyên sâu

Cafef.vn Reported Problems

Uptime last 24 hours

Uptime Downtime

Response Time last 24 hours

High 3.06s, Low 504ms, Avg 686ms

Rate Their Service

Current Status

Up

For 3 weeks, 6 days

(Jun 18, 2019 11:35 a.m. GMT)

Uptime

100%

Downtime

None recorded

Latest Downtime

None recorded

Speed test has not been run. Try it now!
Uptime test has not been run. Try it now!

Start your free 21 day trial today.

No credit card required for free trial.